PRODUCT CATEGORIES
CONTACT US
  • Add:Yumen Road, Yangzhuangzi, Xiqing Dist., Tianjin, China
  • Tel:0086-22-27830570
  • Fax:0086-22-27830570
  • E-mail:medic@tjmedic.com
  • Contacts:Ms. Monika Yu
 monikayu88